Mỹ nhân gốc Việt

Cập nhập tin tức Mỹ nhân gốc Việt

Mỹ nhân gốc Việt Maggie Q tới Việt Nam tham gia chiến dịch bảo vệ động vật

 - Maggie Q là một nhà hoạt động vì động vật và ăn chay trường. Cô tới Việt Nam trong hai ngày, mùng 2 - 3/10/2019.