MyViettel

Cập nhập tin tức MyViettel

Ngày đôi 10/10 săn siêu Voucher chính hãng trên MyViettel

Chương trình “Siêu Voucher chính hãng” của Viettel sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 10/10 trên ứng dụng My Viettel. Tất cả khách hàng của Viettel đều nhận được “siêu Voucher” để mua hàng chính hãng trên Viettel++