Naked Snake

Cập nhập tin tức Naked Snake

Bái phục trước màn múa súng dị như trong game

Thực ra so sánh như vậy hơi ngược bởi chính diễn viên này mới là người tạo hình cho nhân vật game.