Nam Định vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022.

Theo đó, 8 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Một số chỉ tiêu kinh tế có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,93%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tăng 14,5%; Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng 15,2%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 80% dự toán và tăng 25% so với cùng kỳ. 

Tổng ngồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước tăng 7,0%; dư nợ tín dụng ước tăng 11,8% so với đầu năm. 

Sản xuất nông nghiệp ổn định; dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát, không để lây lan, bùng phát. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu.

 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định 8 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và có bước phát triển.

Các công trình trọng điểm của tỉnh tiếp tục được tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công. Khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo thời gian theo chỉ đạo của Chính phủ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn.

Ngành giáo dục và đào tạo tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức khai giảng năm học mới trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn. 

Tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật, thông tin, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo...

Theo UBND tỉnh Nam Định, dù đạt nhiều kết quả cao song việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn một số khó khăn. Điển hình như một số địa phương, đơn vị và người dân còn lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở một số địa phương chưa đảm bảo kế hoạch. Một số vi phạm về đất đai, khiếu nại tố cáo chưa được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở; tiến độ thi công và triển khai thủ tục của một số dự án còn chậm, chưa đạt yêu cầu. 

Do vậy, thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tổ chức đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp cụ thể trong quý IV; chấn chỉnh tinh thần, thái độ làm việc, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

Các cấp, các ngành tiếp tục giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh; chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân, nhất là trẻ em trong độ tuổi đi học. 

Hoàn thành dự thảo Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đảm bảo thời gian quy định; tiếp tục triển khai các biện pháp thu hút đầu tư. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trọng điểm; khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội...

An Nhiên