Theo báo cáo thường niên kinh tế số (KTS) Việt Nam 2022, Nam Định đứng thứ 16 cả nước về tỷ trọng KTS trên GRDP, đạt 12%. Tỉnh đang tập trung thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển KTS và xã hội số giai đoạn 2022-2025 với quan điểm coi KTS là trọng tâm của chuyển đổi số (CĐS), tạo ra sự phát triển của nền kinh tế; trong đó mỗi ngành phải xác định được nền tảng số để triển khai và giúp doanh nghiệp phát triển.

Giới thiệu ứng dụng thanh toán trực tuyến VNPay cho khách hàng tham dự Diễn đàn Kinh tế số lần thứ nhất tổ chức tại Nam Định.
Bài và ảnh: Nguyễn Hương
Giới thiệu ứng dụng thanh toán trực tuyến VNPay cho khách hàng tham dự Diễn đàn Kinh tế số lần thứ nhất tổ chức tại Nam Định. 

Tỉnh tạo cơ chế để KTS phát triển; thúc đẩy các hoạt động CĐS tại các doanh nghiệp thông qua hàng loạt các chính sách thu hút và khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số đầu tư phát triển tại địa phương; ưu tiên trên các lĩnh vực thương mại điện tử, nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục, tài nguyên và môi trường, tài chính; đồng thời chú trọng phát triển doanh nghiệp công nghệ số, phát triển KTS.

Các ngành, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, thúc đẩy đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, hộ gia đình và các doanh nghiệp về CĐS, ứng dụng công nghệ số rộng rãi trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng, triển khai đồng bộ kế hoạch thúc đẩy CĐS, phát triển KTS ở các cấp, các ngành nhằm tạo sự lan tỏa phong trào CĐS trên diện rộng, hướng đến đạt hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai các gian hàng trên các sàn thương mại điện tử Postmart, Voso, sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Nam Định; tích cực hỗ trợ nông dân tiếp cận với KTS.

Ngành Công Thương tập trung tuyên truyền, giới thiệu doanh nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ CĐS, tập huấn CĐS và kỹ năng số cho hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về CĐS.

Các tổ chức hội, đoàn thể phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin hỗ trợ các hội viên tiếp cận nhanh với KTS.

Triển khai thí điểm mô hình chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt tại một số chợ trên địa bàn và mô hình số hóa thông tin làng nghề truyền thống hoa, cây cảnh Vị Khê.

Các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh như Bưu điện tỉnh, Bưu chính Viettel, VNPT, Viettel, Mobifone, FPT đang từng bước thực hiện việc dịch chuyển từ cung cấp các dịch vụ truyền thống như bưu chính, viễn thông, internet sang cung cấp các dịch vụ mới phục vụ CĐS như cung cấp các phần mềm, nền tảng số, dịch vụ số, logistics... nhằm đưa công nghệ số làm thay đổi mô hình kinh doanh, quản trị và thúc đẩy KTS.

Hiện tại các công ty công nghệ, viễn thông đang xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm thúc đẩy phát triển KTS toàn diện trên các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, thương mại... với các sản phẩm: Hóa đơn điện tử, vé điện tử, hợp đồng điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, du lịch thông minh, cơ sở dữ liệu ngành trồng trọt và chăn nuôi...; các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện CĐS toàn diện như quản trị tổng thể doanh nghiệp VNPT One Business, quản lý bán hàng, quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp… Đó là cơ hội để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận với các nền tảng số, dịch vụ số để từng bước tiến hành việc CĐS trong sản xuất, kinh doanh.

Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 100% doanh nghiệp sử dụng nền tảng hóa đơn điện tử; ứng dụng chữ ký số điện tử trong giao dịch với các ngành thuế, hải quan, BHXH...; khoảng 30% doanh nghiệp đang triển khai sử dụng các nền tảng số trong quản trị nhân lực, quản lý tài chính, kế toán...

Việc thực hiện thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt trên nền tảng số của các ngân hàng đã được thực hiện phổ biến trong lĩnh vực giáo dục, y tế, kinh doanh bán lẻ, chợ online 4.0 và trong giải quyết TTHC, thanh toán nghĩa vụ thuế về đất đai. 

Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt 85%.

Theo số liệu do Bộ Công Thương cung cấp, tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ của tỉnh ước đạt 7,2% GRDP, đã cơ bản đáp ứng theo yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương.

Những con số trên cho thấy, sự nỗ lực chuyển dịch từ kinh tế truyền thống sang nền KTS của tỉnh trong thời gian qua.

KTS đang phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, không chỉ là nền tảng quan trọng để phấn đấu đến năm 2030, Nam Định cơ bản hoàn thành CĐS gắn với các dịch vụ đô thị thông minh kết nối đồng bộ với Trung ương và hệ thống các đô thị thông minh trên toàn quốc mà còn là tiêu chuẩn để các tập đoàn lớn trên thế giới quan tâm, quyết định đầu tư vào Nam Định.

Tuy nhiên mục tiêu KTS đến năm 2025 của tỉnh là rất cao, trong đó tỷ trọng KTS đạt 20% GDP; tỷ trọng KTS trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%; tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50%; tỷ lệ nhân lực lao động KTS trong lực lượng lao động đạt trên 2%.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, toàn tỉnh tiếp tục tập trung cao độ, tạo ra KTS trong từng ngành, từng lĩnh vực, đưa dữ liệu và công nghệ số thẩm thấu vào từng hoạt động của nền kinh tế.

Các cấp, các ngành cần tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và nhân dân tham gia giao dịch thương mại điện tử, công nghệ số để nâng cao năng suất lao động, tạo ra dịch vụ mới, công việc mới; sử dụng kỹ năng số để tự tin làm việc, đảm bảo an toàn khi sử dụng các dịch vụ số.

Theo Nguyễn Hương (Báo Nam Định)