Đoạn video dưới đây được một người chơi chia sẻ khi tình cờ nhìn thấy anh thanh niên thất tình vừa nghe nhạc vừa khóc trong quán Net.

XG