nam sinh Hong Kong

Cập nhập tin tức nam sinh Hong Kong

Nam sinh Hong Kong đấu tranh để được nuôi tóc dài

Sau khi bị nhà trường, giáo viên gây sức ép buộc phải cắt đi mái tóc dài, một nam sinh đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban cơ hội bình đẳng.