Nam y

Cập nhập tin tức Nam y

Chơi hoa đào, da hồng hào

Hoa đào còn là 'mỹ phẩm' vô cùng hữu hiệu với phụ nữ.

Ngoại quốc vinh danh phương pháp chữa bệnh Nam y

 Nhà thuốc Thọ Xuân Đường với truyền thống dòng họ Phùng 16 đời qua 400 năm chữa bệnh cứu người đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập là Kỷ lục nhà thuốc gia truyền nhiều đời nhất Việt Nam.