nâng cao chất lượng sản phẩm

Cập nhập tin tức nâng cao chất lượng sản phẩm

Thanh Hoá tăng cường ứng dụng công nghệ tạo đột phá về năng suất, chất lượng nông sản

Ứng dụng công nghệ tăng năng suất, chất lượng sản phẩm là xu thế chung không thể đảo ngược, đặc biệt đối với nông nghiệp, lĩnh vực có mức thâm dụng lao động cao nhưng năng suất còn thấp và bị tác động bởi nhiều yếu tố môi trường, thời tiết.