nắng đổ lửa

Cập nhập tin tức nắng đổ lửa

Lễ hội Đình Chèm diễn ra trong cái nắng đổ lửa

 Trong cái nắng như đổ lửa nhưng hàng trăm nghìn người vẫn nô nức đổ về Lễ hội Đình Chèm – một trong những lễ hội lâu đời nhất ở Hà Nội để xem những nghi thức truyền thống độc đáo.