Naruto Shippuden: Ultiamte Ninja Storm 4

Cập nhập tin tức Naruto Shippuden: Ultiamte Ninja Storm 4

Xem Trailer mở màn của Naruto mới

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 vừa được công bố chính thức vào đầu tháng 12 này.