Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Blazing

Cập nhập tin tức Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Blazing

Bom tấn mobile về Naruto chính thức ra mắt

Hiện Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Blazing mới chỉ được phát hành giới hạn trên App Store và Google Play tại một số quốc gia trên thế giới.