Nefarious

Cập nhập tin tức Nefarious

Nefarious - Lạ lùng với tựa game cho bạn làm boss cuối ngay từ đầu

Nhiệm vụ của bạn trong Nefarious là bắt cóc thành công 5 công chúa và tiêu diệt đám anh hùng dám cả gan ngáng đường mình.