ném gạch

Cập nhập tin tức ném gạch

Hài hước, bị ném gạch vào đầu đòi bồi thường 53 tỷ

Bị hàng xóm ném gạch trúng đầu, anh Đ. yêu cầu người hàng xóm phải bồi thường số tiền hơn 53 tỷ đồng. 

Bi hài vụ bị ném gạch trúng đầu, đòi bồi thường 53 tỷ đồng

Tại cơ quan công an, bị hại đòi bồi thường 35 tỷ đồng nhưng khi ra tòa, Đang nâng con số lên thành 53 tỷ. Tuy nhiên, tòa yêu cầu bị cáo chỉ phải bồi thường hơn 300 triệu.