nền tảng kết nối cho thuê nhà

Cập nhập tin tức nền tảng kết nối cho thuê nhà

Airbnb “phía trước có là bầu trời”?

Airbnb, nền tảng kết nối người cần thuê nhà với những chủ nhà trên khắp thế giới, đang tìm lại niềm vui khi mọi người rũ bỏ nỗi lo về đại dịch và tham gia vào một mùa du lịch sôi động.