nền tảng Zoom

Cập nhập tin tức nền tảng Zoom

5 đơn vị công nghệ hợp lực thành “hệ sinh thái” tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME

Ngày 7/8/2021, hội thảo trực tuyến “Thực hành chuyển đổi số cho Sales và Marketing” với hơn 1.200 doanh nghiệp tham dự thông qua nền tảng Zoom, CMC Telecom cùng các đối tác đã đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.