NextTech

Cập nhập tin tức NextTech

Startup ứng dụng thực phẩm sạch được rót 500.000 USD vốn đầu tư

FoodHub.vn - ứng dụng cung cấp dịch vụ thực phẩm sạch vừa được NextTech và Quỹ đầu tư Next100 đầu tư 500.000 USD để phát triển hệ sinh thái dịch vụ thực phẩm sạch cho các hộ gia đình thành thị Việt.