Nexus: The Kingdom of the Winds

Cập nhập tin tức Nexus: The Kingdom of the Winds

Nexus: The Kingdom of the Winds, còn được biết tới với tên gọi Baram tại Bắc Mỹ, là một trong những trò chơi trực tuyến lâu đời nhất trên thế giới.