Nga chuyển giao tàu tên lửa

Cập nhập tin tức Nga chuyển giao tàu tên lửa

Thông tin Nga giao tàu hộ vệ tên lửa cho Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi về việc Nga vận chuyển tàu hộ vệ tên lửa Gepard cho Việt Nam.