- Bảo tàng Madame Tussaud cho ra mắt bức tượng sáp của Neymar giống y chang "phiên bản thật" khiến nhiều người không thể phân biệt thật giả khi mới nhìn.


Hoàng Việt