Ngân hàng Đầu tư châu Âu

Cập nhập tin tức Ngân hàng Đầu tư châu Âu

Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Đầu tư châu Âu giảm lãi suất vay với Việt Nam

Thủ tướng mong Ngân hàng Đầu tư châu Âu chia sẻ với Việt Nam - một nước đang phát triển, vốn vay cần được ưu đãi hơn, với điều kiện thuận lợi hơn, không quá cứng nhắc như các nước phát triển.