Ngân hàng Đầu tư châu Âu

Cập nhập tin tức Ngân hàng Đầu tư châu Âu

Thủ tướng mong Ngân hàng Đầu tư châu Âu chia sẻ với Việt Nam - một nước đang phát triển, vốn vay cần được ưu đãi hơn, với điều kiện thuận lợi hơn, không quá cứng nhắc như các nước phát triển.