Chiều 7/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã làm việc với Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam Ousmane Dione và các chuyên gia của Estonia về xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Ông Ousmane Dione đánh giá cao sự nỗ lực của VPCP dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP xây dựng Chính phủ điện tử đang ngày càng có những bước tiến triển; những kết quả Việt Nam đạt được về thúc đẩy cải cách, đặc biệt là về chính sách một cửa, có bước tiến tích cực về cải thiện môi trường kinh doanh, gỡ bỏ các rào cản để tạo điều kiện cho doanh nghiệp... Ông Ousmane Dione đánh giá, tất cả những cải cách này đều gắn bó chặt chẽ với lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử.

Giám đốc quốc gia WB cho biết theo xếp hạng của Liên Hợp Quốc, Việt Nam xếp thứ 88 về xây dựng Chính phủ điện tử. Ông tin rằng Việt Nam có thể làm tốt hơn nữa. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chia sẻ cùng với công tác triển khai Chính phủ điện tử, Việt Nam đang tập trung cho cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục để tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

Chẳng hạn, Việt Nam đã cắt giảm được 900 điều kiện kinh doanh, chiếm 15,2% trong tổng số 5.905 điều kiện kinh doanh cần cắt giảm, còn hơn 2.900 điều kiện kinh doanh có hạn cắt giảm là ngày 15/82018. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đang đốc thúc các bộ, ngành để đến ngày 15/8 sẽ giảm được hơn 60% về điều kiện kinh doanh.

Cũng theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, hiện nay thông quan hàng xuất khẩu đã giảm 3 giờ (từ 58 giờ xuống 55 giờ); giảm 6 giờ (từ 62 giờ xuống 56 giờ) với thủ tục của tờ khai nhập khẩu.

Ông Mai Tiến Dũng mong muốn các chuyên gia WB tiếp tục hỗ trợ VPCP trong các mục tiêu xây dựng Chính phủ, xác định cụ thể lộ trình thực hiện, những việc cần ưu tiên làm trước; đặc biệt là những việc cần làm ngay như xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia, mở rộng đến bộ, ngành, sau đó là các địa phương.

Ông Ousmane Dione cho biết, việc hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chính phủ điện tử là một trong những nhiệm vụ của WB. Quá trình thực hiện cần xác định việc xây dựng chính sách cụ thể, yêu cầu hỗ trợ về kỹ thuật, xác định về nguồn lực tài chính, về nguồn nhân lực... từ đó xác định được lộ trình cụ thể, cột mốc chính cần đạt được trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử. WB sẵn sàng hỗ trợ VPCP trong việc phối hợp với các đối tác tư vấn từ các quốc gia khác nhau nhằm tối ưu hóa các nguồn lực để đạt được kết quả cuối cùng.

Ông Ousmane Dione cũng cho rằng, quá trình thực hiện cần theo 4 tiêu chí: Sự rõ ràng; tổ chức tốt công việc; có trọng tâm, kỷ luật chặt chẽ; sử dụng nguồn lực hiệu quả, minh bạch, đúng mục đích. Bên cạnh đó điểm quan trọng khác là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu.