ngắn ngủi

Cập nhập tin tức ngắn ngủi

Mẹ bán vé số nuôi con bệnh

Chúng tôi bí bách lắm rồi, giờ chẳng biết kiếm đâu ra tiền chữa bệnh cho con nữa. Chẳng có nghề gì làm mới phải chọn nghề bán vé số kiếm gạo qua ngày.