ngành công nghiệp nhựa

Cập nhập tin tức ngành công nghiệp nhựa

Plaschem tiên phong sản xuất màng BOPP chất lượng cao tại Việt Nam

Với sự đầu tư mạnh mẽ và tầm nhìn hướng đến tương lai, Plaschem xây dựng nhà máy BOPP Tú Phương, nhằm tạo ra nguồn cung màng BOPP quan trọng cho thị trường và đánh dấu bước ngoặt lớn trên thị trường nhựa Việt Nam.