Ngành Tuyên giáo ghi đậm dấu ấn trong nắm bắt dư luận dịp Đại hội Đảng

Sáng nay (30/12), tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, năm 2020 đầy biến động với những vấn đề phức tạp mới nảy sinh, chưa có tiền lệ, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và cũng là năm đầy ắp các sự kiện chính trị quan trọng. Toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực triển khai thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đó là, tập trung tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ngành Tuyên giáo đóng góp tích cực vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy và dư luận ghi nhận.

{keywords}
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị

“Đây không phải là ta tự khen ta. Phát biểu kết luận tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ ra một trong những bài học kinh nghiệm là: Chú trọng công tác tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội bằng các hình thức đa dạng, phong phú, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Kịp thời thông tin đầy đủ về kết quả Đại hội đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về việc này, ngành Tuyên giáo đã triển khai thực hiện rất hiệu quả và ghi đậm dấu ấn”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương điểm lại.

Các hoạt động tuyên truyền, cổ động, phong phú, đa dạng trước, trong và sau đại hội đảng các cấp. Hướng dẫn, tổ chức để cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý dự thảo Văn kiện qua báo chí, qua thư, “thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân”.

Ông Võ Văn Thưởng cho biết, hầu hết các góp ý đều mang tính xây dựng, thể hiện sự tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao đối với Đảng, với nhân dân, đất nước. 

Quá trình chuẩn bị đại hội cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng để kích động, xuyên tạc, chống phá quyết liệt cả về đường lối, chính sách và công tác nhân sự. Chính vì thế, toàn ngành đã phát huy vai trò là đầu mối phối hợp, tổ chức lực lượng, đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng.

{keywords}
Các đại biểu dự hội nghị.

Ngành Tuyên giáo đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn xử lý các cá nhân sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải tin giả, thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch chống phá, tạo môi trường tư tưởng chính trị, báo chí truyền thông, dư luận xã hội trong sạch, lành mạnh.

"Nhìn lại thời điểm này 5 năm về trước, trên báo chí truyền thông nước ngoài, internet và các mạng xã hội, xuất hiện hàng loạt các trang mạng, fanpage, blog..., đưa tin bài xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc gây mất đoàn kết nội bộ Đảng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Nhưng đến nay, tình trạng này đã được đấu tranh, ngăn chặn, xử lý khá hiệu quả, góp phần giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ.

Ngành Tuyên giáo cũng đã đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, đạt hiệu quả thiết thực, được dư luận đồng tình, đánh giá cao. Chủ động tham gia có hiệu quả, góp phần tích cực phòng, chống đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ. Chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền, thông tin đối ngoại đạt nhiều kết quả nổi bật.

Sứ mệnh cao cả “đi trước, mở đường”

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020 là dịp để nhìn lại trong cả nhiệm kỳ Đại hội XII, một nhiệm kỳ đầy ắp các sự kiện quan trọng, nhiều biến động, xuất hiện những vấn đề mới nảy sinh chưa có tiền lệ, chưa có kinh nghiệm xử lý, giải quyết, đặt ra nhiều thách thức cho ngành.

Tham khảo thêm
Quy trình giới thiệu "trường hợp đặc biệt" khóa XIII rất chặt chẽ

Quy trình giới thiệu "trường hợp đặc biệt" khóa XIII rất chặt chẽ

Những "trường hợp đặc biệt” tham gia BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII sẽ được cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng, nhiều mặt thông qua quy trình chặt chẽ trước khi trình BCH Trung ương khóa XII xem xét, quyết định.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, công tác tuyên giáo đang có nhiều thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức,... Nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Trong thời điểm diễn ra Đại hội, công tác tuyên giáo đã làm tốt nhiệm vụ "đi cùng”, thông tin, phản ánh kịp thời các diễn biến của Đại hội, đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc, sai trái. Nhưng quan trọng hơn, ngay sau Đại hội, toàn ngành Tuyên giáo cần khẩn trương, kịp thời thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên về kết quả của Đại hội.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin, sai trái, thù địch; ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp đổi mới nội dung, phương thức tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

{keywords}
 

Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành tình cảm, ý thức tự giác, trách nhiệm tự thân, việc làm hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại

Chủ động nắm tình hình tư tưởng chính trị trong Đảng và nhân dân, dự báo và phát hiện kịp thời các vấn đề mới để chỉ đạo, định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trước những diễn biến phức tạp của đời sống chính trị quốc tế và tình hình thời sự trong nước, nhất là đối với những vấn đề “nóng”, có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội Đảng bộ các cấp vừa qua, đội ngũ cán bộ tuyên giáo có thay đổi khá nhiều, vì vậy, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu, ngay từ đầu năm 2021 cần nhanh chóng củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức, cán bộ tuyên giáo các cấp. 

Ông nhấn mạnh, mỗi cán bộ của ngành Tuyên giáo phải lao động cá nhân thật sự nghiêm túc, khoa học, vừa phải có năng lực tập hợp, kết nối các lực lượng, vừa phải biết sử dụng công nghệ và am hiểu các cung bậc cảm xúc của con người, luôn thấm nhuần sâu sắc về truyền thống vẻ vang của ngành, về sứ mệnh cao cả là “đi trước, mở đường”...

Thành Nam

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội

Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương hôm nay (29/12) tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

tin nổi bật

Chủ tịch Quốc hội: Hợp tác với Việt Nam là tiếp cận với thị trường 650 triệu dân

Ngày 26/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm thành phố Albertirsa.

Thủ tướng khảo sát một số nhà máy, dự án công nghệ cao tại Đà Nẵng

Sáng 26/6, trong chương trình công tác tại Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm, khảo sát một số nhà máy, dự án lớn trong các lĩnh vực công nghệ cao trên địa bàn Đà Nẵng.

Thủ tướng duyệt dự án cao tốc An Hữu - Cao Lãnh 5.886 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thay mặt Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 (dự án).

Thủ tướng: Việt Nam cam kết xây dựng môi trường đầu tư bình đẳng, công khai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam cam kết xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, công khai để nhà đầu tư đến đầu tư.

Chủ tịch nước: Không ngừng đổi mới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng

Sáng 25/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt người lao động tiêu biểu ngành Dầu khí trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Gặp mặt các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 25/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị gặp mặt các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Quan hệ Việt Nam - Campuchia được viết bởi lịch sử nhưng hướng tới tương lai

Quân tình nguyện Việt Nam ở lại hỗ trợ Campuchia sau khi đã giúp bạn giải phóng, bởi khi đó chưa tiêu diệt hết tàn dư của Pol Pot, chính quyền cách mạng Campuchia mới thành lập còn non trẻ.

Đừng sợ nữa ngành y

Thủ tướng khẳng định nếu cơ quan, cá nhân thực sự vô tư trong sáng, minh bạch, công khai thì các cấp, các cơ quan sẽ bảo vệ.

Cổng thông tin Chính phủ làm đầu mối kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành trên mạng

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Trung ương yêu cầu đánh thuế cao hơn với người có nhiều nhà, đất

Trung ương yêu cầu quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang.

Kịp thời sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Hungary

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hungary từ ngày 26-28/6.

Việt Nam giúp Campuchia vượt qua đau khổ, chia ly do chiến tranh

Sáng 24/6, tại Hà Nội, UBND TP Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022).

'Quyết liệt khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, bảo vệ sức khỏe người dân'

Chiều 23/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành về các giải pháp bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế và bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành y tế.

Bộ trưởng Nội vụ: TP.HCM quản lý biên chế chưa chặt, có phần buông lỏng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê bình ngành Nội vụ thành phố không chặt chẽ, buông lỏng trong quản lý dẫn đến số lương chênh lệnh so với biên chế Thủ tướng giao.