Ngạo Thế Cuồng Thiên

Cập nhập tin tức Ngạo Thế Cuồng Thiên

Những hình ảnh Việt hóa đầu tiên của 'Ngạo Thế Cuồng Thiên'

(GameSao) - Sản phẩm này thuộc quyền phát hành của công ty XianHai, và được uỷ quyền phát hành độc quyền cho Game Storm ở khu vực Châu Á.