ngày ấy

Cập nhập tin tức ngày ấy

Những người đẹp phim Quỳnh Dao: Ngày ấy và bây giờ

 Những người đẹp phim Quỳnh Dao: Ngày ấy và bây giờ

Dàn mỹ nhân 'Thủy Hử', 'Tam Quốc' ngày ấy, bây giờ

Theo năm tháng, 'Phan Kim Liên', 'Điêu Thuyền'... đều đã già đi trông thấy.