ngày ấy

Cập nhập tin tức ngày ấy

Dàn mỹ nhân 'Thủy Hử', 'Tam Quốc' ngày ấy, bây giờ

Theo năm tháng, 'Phan Kim Liên', 'Điêu Thuyền'... đều đã già đi trông thấy.