Ngày báo chí Việt Nam

Cập nhập tin tức Ngày báo chí Việt Nam

Để mỗi trang viết hàm dưỡng lòng mình

Nghiệp vụ thì có thể học và rèn luyện nhưng lòng trong của người cầm bút là chất liệu từ sự tu dưỡng nội tâm.

Lạng Sơn cảm ơn báo chí đồng hành, hỗ trợ xây dựng đô thị du lịch

Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 18/6/2020 UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Chương trình Gặp mặt các cơ quan báo chí và Hội thảo “Vai trò của truyền thông với phát triển đô thị - du lịch tỉnh Lạng Sơn”.

Tăng cường quan hệ giữa Bộ TT&TT với cơ quan báo chí

Nhân ngày báo chí cách mạng VN, Bộ trưởng TT&TT mong muốn mối quan hệ giữa Bộ và các đơn vị báo chí ngày càng tốt đẹp và bền vững.