ngày doanh nhân Việt Nam 13/10

Cập nhập tin tức ngày doanh nhân Việt Nam 13/10

Kém xa Singapore, Thái Lan, sức ép của VN rất lớn

Thể chế chính sách VN đi một đằng, các nước ASEAN khác đi một nẻo. Và DN VN làm sao có thể hoạt động được một cách cạnh tranh được đây?

Mười một nước dồn vào ‘soi’, VN phải tiến nhanh hơn?

"11 nước này sẽ thúc đẩy VN thực hiện cam kết nhanh hơn, đầy đủ hơn".