Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhập tin tức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Nam

Sáng 15/11/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại doàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

'Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?'

Tệ nạn tham nhũng, cán bộ hư hỏng có cả nhưng nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ được thế này không? - Tổng bí thư nói.