ngày nhà vệ sinh thế giới

Cập nhập tin tức ngày nhà vệ sinh thế giới

90% nước thải nhà vệ sinh VN xả thẳng ra môi trường

VN vẫn còn 6% dân số ở thành thị không có nhà vệ sinh, 90% số hộ sử dụng nhà vệ sinh tự hoại xả trực tếp ra hệ thống tiêu thoát nước.

Việt Nam còn 5 triệu người phóng uế bừa bãi

Theo Ngân hàng Thế giới, mỗi năm Việt Nam đang mất khoảng 780 triệu USD do vệ sinh môi trường kém.