ngày trả nợ

Cập nhập tin tức ngày trả nợ

Cứ đến "Ngày Trả Nợ" thì mọi người có ý thức trả các khoản đã vay mượn, tránh làm sứt mẻ tình anh em, bạn bè chiến hữu.