nghe chửi

Cập nhập tin tức nghe chửi

Nghe chửi mà vẫn ăn, hỏi sao không bị "chặt chém"

Nghe chửi mà vẫn ăn, hỏi sao không bị "chặt chém"

Nghe chửi mà vẫn ăn, hỏi sao không bị "chặt chém"

Trải nghiệm đặc biệt của một người ngoại quốc sống ở Việt Nam, qua những dịch vụ kinh khủng và anh rút ra: Người Việt nghe chửi mà vẫn ăn được thì chặt chém là bình thường.