Ca sĩ Đức Tuấn đã thể hiện xuất sắc bài "Người về đem tới ngày vui" trong chương trình hòa nhạc Điều còn mãi 2009.

Anh Thư