Giao hưởng thơ "Lệ Chi Viên" - tác phẩm đã chinh phục những thánh đường âm nhạc Đức năm 2009 đã vang lên đầy hào sảng trong hòa nhạc Điều còn mãi 2011.

Anh Thư