Nghệ sĩ Chí Tài

Cập nhập tin tức Nghệ sĩ Chí Tài

Công an can thiệp vụ nghìn người kéo đến tìm thanh niên xúc phạm gia đình Chí Tài

Một số nghệ sĩ, người hâm mộ kéo đến tìm thanh niên mà họ cho rằng có lời lẽ xúc phạm gia đình nghệ sĩ Chí Tài trên mạng.