Nghệ sĩ Đỗ Linh

Cập nhập tin tức Nghệ sĩ Đỗ Linh

Nam sinh sát hại nghệ sĩ Đỗ Linh từng đạt nhiều giấy khen, học bổng

Công Bảo, teen boy giết hại nghệ sĩ Đỗ Linh mồ côi cả cha lẫn mẹ và sống với bà nội từ bé. Bảo từng đạt nhiều giấy khen, học bổng của quận.