nghệ sĩ Indie

tin tức về nghệ sĩ Indie mới nhất

Diện mạo Indie Việt 3 tháng đầu năm 2020icon
Nhạc18/03/20200

Diện mạo Indie Việt 3 tháng đầu năm 2020

Trong thời gian thị trường nhạc khá ảm đạm vì dịch Covid-19, các nghệ sĩ Indie vẫn cho ra đời những sản phẩm đáng nghe.