nghệ thuật tinh tế của việc không quan tâm

Cập nhập tin tức nghệ thuật tinh tế của việc không quan tâm

Nghệ thuật tinh tế của việc "Không quan tâm"

(GameSao.vn) - Về cơ bản, chúng ta chọn lọc những điều ta sẵn sàng dành sự quan tâm. Đó gọi là “trưởng thành”. Rất hay đấy, lúc nào đó bạn nên thử. Trưởng thành là việc xảy ra khi một người học cách quan tâm đến những điều đáng giá.