Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Nguyễn Đức Chung vừa giao Giám đốc Sở Y tế,  chỉ đạo kiểm tra thông tin được nêu trong phóng sự "Gian lận trong xét nghiệm y tế",  phản ánh về việc hàng nghìn que thử HIV, viêm gan B bị cắt đôi,  trước khi xét nghiệm tại Bệnh viên Đa khoa Xanh Pôn,  nhằm bớt xén vật tư y tế.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu kiểm điểm, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật, báo cáo Thành uỷ, ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 12, thông tin trả lời báo chí theo quy định.