D.T (theo Newsflare)

Giông cực mạnh lôi tuột xe bán tải ra khỏi nhà

Giông cực mạnh lôi tuột xe bán tải ra khỏi nhà

Gió cực mạnh trong cơn giông đã lôi tuột chiếc xe bán tải ra khỏi nhà của một gia đình ở Thái Lan.