Nghị định 144

Cập nhập tin tức Nghị định 144

Hủy kết quả, không công nhận nếu không thu hồi danh hiệu vi phạm

Sáng 9/4, hội nghị phổ biến Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật diễn ra tại TP.HCM. Một số điểm mới đã được giới thiệu và các địa phương cũng trao đổi một số vướng mắc liên quan.

Ca sĩ có thể sử dụng bản ghi âm thay giọng thật từ 1/2/2021

Khi Nghị định 144 có hiệu lực thi hành thì người biểu diễn nghệ thuật như ca sĩ có thể sử dụng bản ghi âm thay thế cho giọng thật của mình nếu chương trình cho phép.