nghi lộc

Cập nhập tin tức nghi lộc

Nghi Lộc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo đột phá về năng suất

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới khoa học công nghệ được coi là một trong những giải pháp then chốt, trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản.

Trồng dưa lưới ứng dụng KHCN cải thiện tiêu chí thu nhập cho nông dân

Hiện nay, dưa lưới là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, nhu cầu tiêu thụ lớn. Ứng dụng công nghệ cao trong nhà kính, nhà màng có thể sản xuất dưa lưới cho năng suất cao, mẫu mã đẹp và đặc biệt là bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.