nghỉ tết 10 ngày

Cập nhập tin tức nghỉ tết 10 ngày

'Đàn bà mà đòi rút ngắn Tết tôi quyết không cưới'

Cô ấy bảo "Tết càng dài, càng mệt". Đấy, tư tưởng như thế thì làm gì gắn bó mặn mà với nhà chồng. Mà, gặp những người như thế thì thà ở vậy chứ đừng hòng tôi kết hôn.

Làm 'osin' 10 ngày, Tết ơi đừng đến nữa!

Nghe tin Tết âm lịch sắp tới nghỉ hẳn 10 ngày, em rụng rời chân tay. Những ai cùng phận làm dâu như em chắc sẽ hiểu.