Sau khi nhận được phản ánh về hiện tượng thí sinh trao đổi bài trong phòng thi môn Toán tại Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT Cầu Giấy, Sở GD-ĐT Hà Nội đã nhanh chóng xác minh và đưa ra hướng xử lý vụ việc.

Công văn của Sở cho hay, căn cứ vào kết quả xác minh, xét tính chất của sự việc không có dấu hiệu tiêu cực, sai phạm không có tổ chức, mang tính tự phát và chỉ xảy ra ở 1 phòng thi, trách nhiệm trực tiếp thuộc về các giám thị coi thi, lãnh đạo hội đồng coi thi và thanh tra thi tại hội đồng.

Sở GD-ĐT Hà Nội dự kiến cảnh cáo 2 giám thị trong phòng thi số 016 của môn Toán, do thiếu trách nhiệm trong khi coi thi để thí sinh trao đổi bài.

Sở cũng dự định khiển trách các thành viên:

- Chủ tịch hội đồng coi thi, do chỉ đạo chưa sâu sát, còn để sai sót trong việc thự chiện quy chế thi, chưa hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch hội đồng coi thi.

- Tổ trưởng tổ thanh tra, do không phân rõ trách nhiệm trong tổ thanhtra thi và không kiểm soát được tình hình xảy ra tại phòng thi số 016 môn Toán.

- Giám thị ngoài phòng thi 016 môn Toán, chưa làm hết trách nhiệm khi coi thi, chưa nhắc nhở kịp thời giám thị và thí sinh trong phòng thi.

Ngoài ra, Sở sẽ nghiêm khắc phê bình 2 Phó chủ tịch Hội đồng coi thi chưa hoàn thành nhiệm vụ do Chủ tịch hội đồng coi thi phân công. 

  • Song Nguyên