Nghiêm Đình Vỳ

Cập nhập tin tức Nghiêm Đình Vỳ

Cuộc hội thảo chưa từng có về môn Lịch sử

Một cuộc hội thảo chưa từng có về môn Lịch sử trong hệ thống giáo dục phổ thông đã diễn ra trong buổi sáng ngày 15.11.

"Làm như vậy sẽ phá nát môn Lịch sử"

Giới sử học đang phản đối dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể khi tích hợp nội dung lịch sử vào môn “Công dân với Tổ quốc”.