nghiện hút ma túy

Cập nhập tin tức nghiện hút ma túy

Xử phạt với hành vi sử dụng ma túy, thuốc lắc

Bị công an phát hiện sử dụng ma túy, thuốc lắc bị xử phạt thế nào, thưa luật sư?

Học sinh sử dụng ma túy, xử phạt thế nào?

Bạn em sử dụng ma túy đá, bị nhà trường phát hiện đuổi học và dọa báo công an. Xin luật sư cho hỏi nếu báo công an thì bạn em sẽ bị xử phạt thế nào. Chúng em 16 tuổi, đang học lớp 11.