Ngô Đình Diệm

Cập nhập tin tức Ngô Đình Diệm

Hình ảnh chưa biết về Dinh Độc Lập

Hàng trăm hình ảnh, tư liệu giá trị, hiện vật lịch sử về Dinh Độc Lập lần đầu tiên được trưng bày tại TP.HCM.

Ngôi nhà cổ Ngô Đình Diệm 2 lần đòi mua không bán

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của ngôi nhà, ông Ngô Đình Diệm dùng mọi cách để mua cho bằng được. Thế nhưng, mọi cố gắng của vị Tổng thống đều không thành.