ngoại tỉnh

Cập nhập tin tức ngoại tỉnh

Thủ tục đăng kí thường trú Hà Nội cho người ngoại tỉnh

Tôi muốn hỏi là nếu vợ chồng tôi có nhu cầu muốn chuyển khẩu về địa chỉ căn hộ mới do bố mẹ vợ tôi sở hữu này thì có được không?

Người ngoại tỉnh thi công chức Hà Nội: Phải là thủ khoa, tiến sĩ

Nếu không có hộ khẩu Hà Nội, người ngoại tỉnh phải tốt nghiệp thủ khoa trong nước, hoặc loại xuất sắc ở nước ngoài, hoặc phải có bằng Tiến sỹ…mới được tham gia thi tuyển công chức Hà Nội năm 2015.