Ngọc Hoàng Đại Đế

Cập nhập tin tức Ngọc Hoàng Đại Đế

"Diện Kiến" Ngọc Hoàng Thượng Đế đầu tiên trong thế giới game online

(GameSao) - Phía sau danh hiệu Ngọc Hoàng Thượng Đế đầu tiên trong thế giới game online là nỗ lực, cố gắng của cả một Bang hội lớn.